Avlägg

Avlägg inom skogsavverkning refererar till de platser i skogen där avverkat virke temporärt samlas eller lagras innan det transporteras vidare till sågverk eller andra slutdestinationer. Dessa avläggsplatser är strategiskt placerade för att effektivisera logistiken i skogsbruket. De fungerar som mellanstationer där träd som har fällts, kvistats och kapats till önskade längder samlas. Avläggen ordnas ofta längs skogsvägar för att underlätta lastning på transportfordon. En välplanerad avläggshantering är avgörande för att minimera transportkostnader och skador på virket, samt för att effektivisera flödet av råmaterial från skogen till industriella processer. Korrekt hantering och placering av avlägg bidrar även till att minska miljöpåverkan från skogsavverkningsaktiviteter.