Helstamsmetoden

Helstamsmetoden innebär att träden avverkas, kvistas och transporteras i sin helhet, utan att kapas i kortare längder på avverkningsplatsen. Denna metod skiljer sig från kortvirkesmetoden, där träden kapas till förbestämda längder direkt i skogen. Vid helstamsmetoden transporteras hela stammar till sågverk eller andra bearbetningsanläggningar där de sedan kapas och bearbetas vidare. Denna teknik är ofta fördelaktig när hela träd krävs för specifika slutprodukter eller när bearbetningsanläggningarna ligger relativt nära avverkningsplatsen. Helstamsmetoden kan underlätta hanteringen av stora träd och är ofta föredragen i områden där terrängen och infrastrukturen stödjer effektiv transport av långa stammar. Metoden kan även minska skador på återstående skog, då färre maskiner och operationer krävs i skogen.