Plockhuggning

Plockhuggning, likt blädning, är en form av skogsskötsel där endast utvalda träd avverkas från ett skogsområde, medan resten lämnas för att fortsätta växa. Denna metod tillämpas för att främja en naturlig och varierad skogsstruktur, bidra till biologisk mångfald och undvika de negativa konsekvenser som kan uppstå vid kalhuggning. Vid plockhuggning väljs vanligtvis äldre, sjuka eller dåligt växande träd för avverkning, samtidigt som yngre och mer livskraftiga träd bevaras. Detta skapar utrymme för de kvarvarande träden att växa sig starkare och för nya träd att etablera sig. Plockhuggning används ofta i skogsförvaltning som en del av en långsiktig plan för att uppnå både ekonomiska och ekologiska mål, inklusive att upprätthålla skogens hälsa och dess förmåga att återhämta sig.