Sågenhet

Sågenheten är en central del av skördaraggregaten, ansvarig för själva kapningen av träd. Denna enhet består vanligtvis av en kraftfull motorsåg som är fäst vid aggregatets fot eller på vissa modeller upptill. Sågenheten är utformad för att snabbt och effektivt såga igenom trädstammarna, vilket gör det möjligt att fälla träd i specifika längder enligt de krav som ställs av virkesmarknaden. Enheten innehåller ofta avancerade funktioner såsom automatisk kedjespänning och smörjning för att upprätthålla effektivitet och minska underhållsbehovet. Sågenhetens design och funktion är kritiska för att säkerställa snabb, säker och exakt kapning, vilket i sin tur bidrar till att optimera skogsavverkningsprocessen och öka produktiviteten. Sågen är hos de flesta moderna skördaraggregat hydrauliskt driven vilket möjliggör en mycket hög kedjehastighet.