Flerträdshantering

Flerträdshantering är en teknik inom skogsavverkning där flera träd hanteras samtidigt under skördprocessen. Denna metod involverar användning av avancerade skördaraggregat som kan gripa, såga och stapla flera träd samtidigt. Tekniken möjliggör effektivisering av skogsavverkningsprocessen genom att minska tiden det tar att hantera varje enskilt träd. Flerträdshantering är särskilt användbar i tätare skogar där träd står nära varandra. Denna metod bidrar till att öka produktiviteten och kostnadseffektiviteten inom skogsbruket, samtidigt som den kan minska miljöpåverkan genom färre körspår och mindre markstörning jämfört med traditionella metoder där varje träd hanteras individuellt.