Fällänk

Fällänk är en viktig komponent för optimal mobilitet för skördaraggregat. Det är en mekanisk anordning som tillåter sågaggregatet på skördaren att röra sig och positionera sig på rätt sätt för att effektivt kunna såga igenom trädstammen. Själva komponenten är en metallarm som upptill är kopplad till en rotator och nedtill är ihopkopplad till skördaraggregatet. Denna anordning gör att aggregatet kan svänga och vinkla i flertalet vinklar för att kunna greppa, fälla och bearbeta träd trots utmanande terräng. Fällänken gör det möjligt att manövrera sågaggregatet i olika vinklar, vilket underlättar precisionsfällning och minimerar risken för skador på omgivande träd och vegetation. Denna flexibilitet är avgörande för att utföra säkra och effektiva skogsavverkningsoperationer, särskilt i täta skogar eller på svåråtkomliga platser. Genom att använda fällänk kan skogsarbetare bättre kontrollera fällningsriktningen och därmed bidra till en mer hållbar och säker skogsavverkningsprocess.