Virkesförråd

Virkesförråd inom skogsavverkning refererar till den totala mängden trä som finns lagrad i en skog eller ett skogsområde. Detta omfattar allt virke som kan avverkas, från små träd och buskar till stora, mogna träd. Mängden virkesförråd är en avgörande faktor för skogsbruk och skogsindustrin, eftersom den påverkar beslut om när och var avverkning ska ske. Virkesförrådet mäts vanligtvis i kubikmeter och kan variera beroende på skogstyp, trädens ålder, och skötselmetoder. Att uppskatta virkesförrådet är viktigt för hållbar skogsförvaltning och för att planera för framtida skogsresurser. Det hjälper också till att säkerställa en balans mellan avverkning och återväxt, vilket är avgörande för att bevara skogsekosystemets hälsa och biologiska mångfald.