Kvistning

Kvistning är en process inom skogsavverkning där grenar och kvistar tas bort från fällda träd. Denna åtgärd är viktig för att förbättra virkets kvalitet och för att underlätta vidare hantering och transport av träden. Kvistning kan utföras manuellt med hjälp av motorsågar eller automatiskt genom skördaraggregat utrustade med särskilda kvistningsknivar. Genom att ta bort grenar och kvistar direkt i skogen minskar man volymen av onödigt material som transporteras ut ur skogen, vilket leder till effektivare logistik och lägre transportkostnader. Dessutom bidrar väl genomförd kvistning till att höja virkets värde genom att minska risken för skador och märken på träet, vilket är särskilt viktigt för användning inom byggnadsindustrin och för tillverkning av högkvalitativa träprodukter.