Längdmätningsfunktion

Längdmätningsfunktionen i skogsavverkning är en teknisk egenskap hos skördaraggregat som möjliggör exakt mätning av trädens längd under avverkningsprocessen. Denna funktion är avgörande för att säkerställa att träden kapas i önskade längder, vilket är viktigt för att uppfylla specifika marknadskrav och maximera virkets värde. Längdmätningsfunktionen använder vanligtvis avancerade sensorer och datorsystem för att mäta trädets längd i realtid när det bearbetas av maskinen. Exakta mätningar är viktiga inte bara för att uppnå optimala längder för timmer och massaved, utan också för att effektivisera hela skogsavverkningsprocessen och minska avfall. Genom att använda denna teknik kan skogsbrukare optimera utnyttjandet av varje träd och därmed bidra till en mer hållbar och ekonomisk skogsavverkning.