Slutavverkning

Slutavverkning är en process inom skogsbruket där majoriteten av träd i en skog tas bort vid slutet av en skogs tillväxtcykel. Denna avverkningsmetod används typiskt när skogen har nått sin ekonomiska mognad, det vill säga när träden inte längre växer i en takt som är ekonomiskt fördelaktig. Slutavverkning kan innebära att nästan alla träd i en skogsområde fälls, vilket skapar en öppen yta för ny plantering eller naturlig återväxt. Metoden är en viktig del av skogsbruksplanering och förvaltning, och syftar till att maximera skogens ekonomiska värde samtidigt som man möjliggör förnyelse och långsiktig hållbarhet av skogsresurser. Efter en slutavverkning följer ofta återplantering eller annan återställning av skogsområdet för att säkerställa skogens fortsatta hälsa och produktivitet.