Kedjesträckare

Kedjesträckare är ett funktion som används i skördaraggregat för att justera spänningen på kedjan i motorsågar. Korrekt spända kedjor är avgörande för säker och effektiv sågning. Om kedjan är för lös kan den hoppa av svärdet, medan en för hårt spänd kedja kan orsaka överdriven slitage på både kedjan och motorsågen. Kedjesträckare kan vara manuella eller automatiska. Manuella kedjesträckare kräver att användaren justerar spänningen med hjälp av skruvar eller rattar, medan automatiska kedjesträckare justerar spänningen dynamiskt under sågningens gång. Effektiv användning av kedjesträckare bidrar till längre livslängd för sågkedjor och motorsågar, samt förbättrad användarsäkerhet.