Helträdsmetoden

Helträdsmetoden inom skogsavverkning är en teknik där hela träd, inklusive stammen, grenarna och toppen, avverkas och transporteras från skogen till bearbetnings- eller avläggsplatser. Denna metod skiljer sig från helstamsmetoden, där endast stammen utan grenar och topp används, och från kortvirkesmetoden, där träden kapas i mindre delar direkt i skogen. Helträdsmetoden tillåter att all biomassa i trädet utnyttjas, vilket kan öka totalutbytet av virke och andra produkter som biomassa för energiproduktion. Det är en effektiv metod för att hantera skogsavfall och mindre värdefulla träd, eftersom även grenar och toppar kan användas. Denna metod kräver dock kraftfulla och anpassade transport- och hanteringsmetoder på grund av storleken och vikten av de hela träden. Helträdsmetoden används ofta inom bioenergisektorn och för skogsbränsleproduktion.