Matarhjul

Matarhjul är en central komponent i skördaraggregat som används för att förflytta och positionera träd under avverkningsprocessen. Dessa hjul fungerar genom att greppa stammen och föra den genom maskinen för kvistning, kapning och sortering. Effektiviteten av matarhjulen är avgörande för en jämn och kontinuerlig bearbetning av träden. De är utformade för att hantera träd av olika storlekar och typer, samtidigt som de minimerar skadan på virket. Genom att använda matarhjul kan skogsmaskiner arbeta snabbare och mer exakt, vilket ökar produktiviteten och effektiviteten i skogsavverkningsprocessen. Korrekt underhåll och inställning av matarhjulen är viktigt för att säkerställa optimal prestanda och minska risken för driftstopp.